Επιμέλεια: Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Γεωργίου, Πάρης Τσιριγώτης

«Φάρος» σταθερότητας σε περίοδο κρίσεων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 10:55
UPD:28/06/2022 16:07
A- A A+

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Η διεθνής ναυτιλιακή διοργάνωση των Ποσειδωνίων 2022 αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για να προβληθεί ο νευραλγικός, πολυεπίπεδος και αναντικατάστατος ρόλος του ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσμια οικονομία

Η καθιερωμένη παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων επιστρέφει φέτος, έπειτα από 4 έτη απουσίας λόγω της πανδημίας, με ισχυρές βάσεις, ώστε όχι μόνο να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και να τις υπερβεί. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στη χώρα μας, την έδρα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου, διεθνείς εκθέτες και επισκέπτες, για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον παγκόσμιο ναυτιλιακό θεσμό κύρους. Η ελληνόκτητη ναυτιλία μας διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου στόλου και το 59% του ευρωπαϊκού στόλου. Ειδικότερα, ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η ελληνική και συνακόλουθα η ευρωπαϊκή ναυτιλία παρέχουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την εφοδιαστική επάρκεια και ανεξαρτησία της. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου των τεσσάρων χρόνων που μεσολάβησε από τα Ποσειδώνια 2018, ο ναυτιλιακός κλάδος συνέχισε να εξυπηρετεί αδιαλείπτως το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η ναυτιλία λειτούργησε και λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή υγειονομική κρίση, αλλά και τους τελευταίους μήνες με την κρίση στην Ουκρανία. Για άλλη μια φορά, ο κλάδος της ναυτιλίας ανέδειξε τη στρατηγική του διάσταση και την καθοριστική του συμβολή στη διαβίωση των πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής ναυτιλιακή διοργάνωση των Ποσειδωνίων 2022 θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον για να προβληθεί ο νευραλγικός, πολυεπίπεδος και αναντικατάστατος ρόλος του ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσμια οικονομία. Με έντονο το διεθνές ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα Ποσειδώνια 2022 θα αποτελέσουν, επίσης, εξαιρετικό βήμα προβολής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελληνόκτητου στόλου. Παράλληλα, θα προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας των πιο καινοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων δυνατοτήτων σύγχρονης λειτουργίας του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που οδηγούν στη σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Χαράσσει τις εξελίξεις

Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη διαχρονική προσήλωση της ελληνικής ναυτιλίας στην προώθηση της πράσινης ναυτιλίας. Η ελληνική ναυτιλία, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία της, χαράσσει τις εξελίξεις, πάντα με προτάσεις ρεαλιστικές και στόχους ουσιαστικούς, όπως η έρευνα και η ανάπτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ενισχύουμε κάθε τεκμηριωμένη προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ναυτιλία ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστική. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δεσμεύεται ότι η ελληνική ναυτιλία, ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

----------------

A BEACON OF STABILITY IN A PERIOD OF CRISES

Melina Travlos, President, Union of Greek Shipowners

The international shipping event of Poseidonia 2022 is the ideal environment to highlight the crucial, multi-level and irreplaceable role of the shipping industry in the global economy

The decades-long and worldfamous Poseidonia Maritime Exhibition returns this year, following a 4-year break due to the pandemic, with strong foundations to meet and even exceed the high expectations of the international shipping community. Being the home of the world's largest fleet, it is with great pleasure that we welcome in Greece international exhibitors and visitors participating in this prestigious global shipping event. Greek-owned shipping retains its leading role in the industry, currently accounting for 21% of global fleet and 59% of European fleet. In particular, it controls 32% of the global tanker fleet, 25% of bulk cargo vessels and 22% of the liquefied natural gas (LNG) fleet. Greek and European shipping provide the EU with a strategic advantage in its effort to ensure supply adequacy and independence. Notably, during the four-year period since Poseidonia 2018, the shipping industry continued to serve day-and-night 90% of world trade. Amid a fragile global environment, shipping has functioned as a beacon of stability, responding to the unprecedented conditions prevailing in recent years, including the global Covid-19 health crisis, and the war in the Ukraine. Once again, the shipping industry has highlighted its strategic dimension and crucial contribution to the well-being of the citizens of the global community. In this context, the international shipping event of Poseidonia 2022 will be the ideal environment to highlight the crucial, multilevel and irreplaceable role of the shipping industry in the global economy. With a strong international interest in tackling climate change, Poseidonia 2022 will also set the stage for promoting global shipping’s environmental footprint, as well as the environmental performance of Greek-owned fleet. In addition, Poseidonia Exhibition offers a unique communication platform of the most innovative and technologically advanced capabilities of ship operation, with a particular focus on applications gradually leading to carbonfree shipping.

Setting the agenda

I would especially like to highlight the timeless commitment of Greek shipping to the promotion of green shipping. Greek shipping, utilizing its accumulated knowhow and experience, remains a front-runner, always promoting realistic proposals and goals, such as the research and development of alternative, environmentally-friendly marine fuels. Furthermore, we support all substantiated efforts aimed at making shipping even more environmentally friendly and internationally competitive. The Union of Greek Shipowners is committed to fully supporting Greek shipping, as a world leader in the industry, to always remain at the forefront of initiatives to adopt viable policies for the benefit of sustainable development, protection of the planet and smooth functioning of the global ecosystem.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε