Η Κίνηση στους Δρόμους

Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι κίνηση επικρατεί στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Χαμηλή
Μέτρια
Αυξημένη
Μπλοκάρισμα
Σύρετε τον χάρτη για να ενημερωθείτε για την κίνηση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπέδιου.