Σχέδιο ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2023: Πού θα δοθεί προτεραιότητα - Πώς θα κινηθούν οι ελεγκτές

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022 07:23
UPD:07:25
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
[email protected]

Με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής αλλά και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε ήδη σε έναν πρώτο προγραμματισμό των ελέγχων στους οποίου θα προβούν οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) για το 2023.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, το νέο έτος οι ΥΕΔΔΕ σχεδιάζεται να προχωρήσουν σε περισσότερους από 15.000 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους και τουλάχιστον 900 ελέγχους-έρευνες φοροδιαφυγής. Οι λεπτομέρειες θα οριστούν με το Σχέδιο Δράσης της ΑΑΔΕ για το 2023.

Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, με έμφαση σε όσες καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα αλλά και πέντε κατηγορίες υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνεται άμεσα. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως :

* υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

*  έρευνες έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

* έρευνες έλεγχοι που κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

* υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

* υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Με βάση τις γενικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί στους ελεγκτές:

  • Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται και ερευνώνται κατά προτεραιότητα, γίνεται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου.
  • Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε ΥΕΔΔΕ, δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.
  • Οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή δεν έχουν περιληφθεί στη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης εισάγουν τις προκρινόμενες υποθέσεις σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δύνανται να προκρίνονται προς έλεγχο έρευνα υποθέσεις, κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). Οι υποθέσεις αυτές εντάσσονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης και μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας
  • Οποιαδήποτε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός 30 ημερών.
  • Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου , διενεργούνται έλεγχοι - έρευνες πέραν των στόχων αυτών σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Οι υποθέσεις ελέγχων ερευνών μπορούν να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα