Δείκτες ΧΑΚ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Ώρα
FTSE20_C
ΓΕΝ_Δ_Κ
ΕΠΕΝΔ_Δ_Κ
ΕΝΑΛ_Δ_Κ
ΚΥΡΙΑ_Δ_Κ
ΞΕΝΟΔ_Δ_Κ