Ενημέρωση Επενδυτών

Γενικά Στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.
Έδρα: Ακτή Κονδύλη 10, Πειραιάς ΤΚ 18545
Υποκατάστημα: Λένορμαν 205, Αθήνα ΤΚ 10442
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5198000

 

Γραμμή εξυπηρέτησης συνδρομητών: 801 11 11300 - Fax: 2105198295
Γραμματεία Σύνταξης Fax: 210 5139905
FAX Σύνταξης: 210 5146013, 210 5146078

 

Email:
[email protected] (Πληροφορίες)
[email protected] (Σύνταξη)
[email protected] (Τμήμα Internet)
[email protected] (Τμήμα Μάρκετινγκ & Πωλήσεων)
[email protected] (Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων)

- Αναλυτική κατάσταση υποκαταστημάτων και αντιπροσώπων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Διονυσία Σμαήλου
Τηλ. 210-5198000
Fax: 210-5198295
email: [email protected]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • Η έκδοση ημερησίας εφημερίδας με τον τίτλο "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ".
 • Η επιχείρηση πάσης φύσεως εκδόσεων.
 • Η διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.
 • Η δραστηριοποίηση στο χώρο του real estate.
 • H προώθηση (πώληση) με οποιαδήποτε μορφή (είτε ηλεκτρονική είτε μέσω της εφημερίδας) προιόντων και υπηρεσιών.
 • H δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τόπων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα αυτό.
 • Η οργάνωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών δικτυακών τόπων τρίτων και ο τεχνικός σχεδιασμός τους.
 • Η παροχή σε δικτυακούς τόπους τρίτων δημοσιογραφικού περιεχομένου προερχόμενου από την εφημερίδα ή το site της εταιρείας.
 • Η ανάληψη πάσης φύσεως εκτυπώσεων.
 • Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
 • Η λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.
 • Στους σκοπούς της εταιρίας εντάσσεται και η στήριξη των επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων και των προγραμμάτων βελτιώσεως και προαγωγής της λειτουργίας του Τύπου.
Η εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί:
 • Nα επιχειρεί ή συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα συναφή με τα μέσα προβολής και προωθήσεως προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Να επιχειρεί ή συμμετέχει σε εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία προϊόντων ήχου ή εικόνας και των συστημάτων αναπαραγωγής και επεξεργασίας αυτών, είτε υπό αυτοτελή μορφή, είτε υπό μορφήν προγράμματος.
 • Να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Να συγκροτεί γραφεία, τμήματα κ.λ.π. ή να συνεργάζεται με υφιστάμενα, καθώς και με επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που ασχολούνται με τα ίδια ή με παρεμφερή αντικείμενα.
 • Να αποκτά ή να μισθώνει τα κατάλληλα μέσα.
 • Να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αγγέλα Κοντογούρη 6.621.080 μετοχές 27,662%
Ειρήνη Αθανασιάδου 6.541.443 μετοχές 27,33%
Μαριέττα Αθανασιάδου 6.522.150 μετοχές 27,249%
Λοιποί μέτοχοι
( * Με ποσοστό έκαστος εξ αυτών μικρότερο του 3%)
4.250.607 μετοχές 17,759%
Σύνολο 23.935.280 μετοχές 100,00%