Κλάδοι ΧΑΚ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΈΜΠΟΡΟΙ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΕΞΕΙΔ.ΧΡΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔ/ΝΟ ΛΙΑΝ. ΕΜΠ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΜΗ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΠΑΝΣΙΟΝ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΔ. ΥΛ. & ΕΞΑΡΤ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧ.
ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ
ΥΠΟΣΤ. ΥΠΗΡ. ΕΠΙΧ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ