Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ALPHA24Q1.20 Put Option ALPHA Μαϊ. 2024 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24Q3050 Put Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24E3100 Call Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24Q1.10 Put Option ALPHA Μαϊ. 2024 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24E1.10 Call Option ALPHA Μαϊ. 2024 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24Q9.60 Put Option ETE Μαϊ. 2024 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24E4.80 Call Option ETE Μαϊ. 2024 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
OPAP24Q18.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2024 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24Q11.00 Put Option HTO Μαϊ. 2024 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24Q12.00 Put Option HTO Μαϊ. 2024 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
OPAP24E16.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2024 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
OPAP24E17.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2024 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24Q8.40 Put Option ETE Μαϊ. 2024 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24Q4.80 Put Option TPEIR Μαϊ. 2024 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24E3350 Call Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24E3400 Call Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24E3.00 Call Option TPEIR Μαϊ. 2024 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24E3.20 Call Option TPEIR Μαϊ. 2024 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24Q17.00 Put Option HTO Μαϊ. 2024 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24Q18.00 Put Option HTO Μαϊ. 2024 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24E12.00 Call Option PPC Μαϊ. 2024 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24E13.00 Call Option PPC Μαϊ. 2024 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24E1.50 Call Option ALPHA Μαϊ. 2024 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24Q5.60 Put Option ETE Μαϊ. 2024 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24Q6.00 Put Option ETE Μαϊ. 2024 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24E3250 Call Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24E3300 Call Option FTSE Μαϊ. 2024 | 3.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24Q9.20 Put Option PPC Μαϊ. 2024 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24Q3.20 Put Option TPEIR Μαϊ. 2024 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24Q3.40 Put Option TPEIR Μαϊ. 2024 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
1 2 3 4 5  »