Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR24T4.40 Put Option TPEIR Αυγ. 2024 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24H3.40 Call Option TPEIR Αυγ. 2024 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24H2.00 Call Option ALPHA Αυγ. 2024 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24H1.90 Call Option ALPHA Αυγ. 2024 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
OPAP24T13.00 Put Option OPAP Αυγ. 2024 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
OPAP24H11.00 Call Option OPAP Αυγ. 2024 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24T17.00 Put Option PPC Αυγ. 2024 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24H15.00 Call Option PPC Αυγ. 2024 | 15,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24T3.60 Put Option TPEIR Αυγ. 2024 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24T18.00 Put Option HTO Αυγ. 2024 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24H3750 Call Option FTSE Αυγ. 2024 | 3.750,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24H16.00 Call Option HTO Αυγ. 2024 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24T2.20 Put Option ALPHA Αυγ. 2024 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24H1.20 Call Option ALPHA Αυγ. 2024 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24T1.40 Put Option ALPHA Αυγ. 2024 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24T3550 Put Option FTSE Αυγ. 2024 | 3.550,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
FTSE24T3700 Put Option FTSE Αυγ. 2024 | 3.700,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24H9.60 Call Option HTO Αυγ. 2024 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24H9.60 Call Option PPC Αυγ. 2024 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24H17.00 Call Option PPC Αυγ. 2024 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24T5.60 Put Option TPEIR Αυγ. 2024 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24H18.00 Call Option HTO Αυγ. 2024 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24H8.80 Call Option PPC Αυγ. 2024 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
PPC24T10.00 Put Option PPC Αυγ. 2024 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24T1.80 Put Option ALPHA Αυγ. 2024 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24T4.80 Put Option TPEIR Αυγ. 2024 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
TPEIR24H3.80 Call Option TPEIR Αυγ. 2024 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
HTO24T11.00 Put Option HTO Αυγ. 2024 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ALPHA24H2.40 Call Option ALPHA Αυγ. 2024 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
ETE24H8.00 Call Option ETE Αυγ. 2024 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/05/2024
1 2 3 4 5  »