Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ELHA24F x x
ELHA24I x x
ELHA24L x x
ELHA25C x x
ADMIE
ADMIE24F x x
ADMIE24I x x
ADMIE24L x x
ADMIE25C x x
AEGN
AEGN24F x x
AEGN24I x x
AEGN24L x x
AEGN25C x x
AIA
AIA24F x x
AIA24I x x
AIA24L x x
AIA25C x x
ALPHA
ALPHA24F x x
ALPHA24I x x
ALPHA24L x x
ALPHA25C x x
AVAX
AVAX24F x x
AVAX24I x x
AVAX24L x x
AVAX25C x x
BELA
BELA24F x x
BELA24I x x
BELA24L x x
BELA25C x x
CENER
CENER24F x x
CENER24I x x
CENER24L x x
CENER25C x x
EEE
EEE24F x x
EEE24I x x
EEE24L x x
EEE25C x x
ELLAKTOR
ELLAK24F x x
ELLAK24I x x
ELLAK24L x x
ELLAK25C x x
1 2 3 4 5