Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
14:32:25 ΑΛΦΑ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,748 600.000 1.048.500,000 0,03 1,7470 +2,16%
13:09:01 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 2,124 150.000 318.600,000 0,00 2,1490 +1,95%
13:03:25 OPTIMA ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 11,620 60.000 697.200,000 0,08 11,5000 -1,54%
12:10:35 ΠΡΕΜΙΑ PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔ 1,150 20.242 23.282,348 0,02 1,2020 +0,84%
11:07:51 ΕΥΡΩΒ EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 2,149 145.973 313.695,977 0,00 2,1490 +1,95%
10:38:02 ΕΠΣΙΛ EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ) 12,000 324.100 3.889.200,000 0,60 12,0400 +0,33%