ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΜΛΣΟ3 x x
ΜΛΣΟ2 x x
ΑΤΡΑΣΤ x x
ΚΑΙΡΟΜΕΖ x x
ΟΡΑΟΡΑ x x
ΝΤΟΤΣΟΦΤ x x
ΕΝΒΙ x x
ΕΠΣΙΛ x x
ΕΧ x x
ΓΚΜΕΖΖ x x
MED x x
ΜΑΣΤΙΧΑ x x
ΠΕΡΦ x x
ΦΒΜΕΖΖ x x
REALCONS x x
ΣΑΝΜΕΖΖ x x
ΒΙΝΤΑ x x
ΝΤΟΚΧΟ x x
ΔΕΑ x x
ΔΕΛΤΕΧΟ1 x x
ΕΝΤΕΡ x x
ΚΡΗΤΩΝΔ x x
ΚΡΗΤΩΝ x x
ΜΛΣΟ1 x x
ΝΤΟΠΛΕΡ x x
ΟΠΤΡΟΝ x x
ΡΟΕΝΟ1 x x
ΦΟΥΝΤΛ x x
ΦΟΥΝΤΛΔ x x