Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
13:36
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ...
12:24
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ: 121638160000)   ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ     Σύμφωνα με το Νόμο και ...
11:54
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών
11:30
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (17/05/2024)
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση ...
10:36
NOVAL PROPERTY - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
10:29
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Βλέπετε συνημμένα την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
10:14
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
Δείτε παρακάτω:Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
10:12
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.Ανακοίνωση
09:42
TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ - Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024
Δελτίο ΤύπουTrade Estates - Δελτίο Τύπου - Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024
09:36
EPSILON NET Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006
Η  Epsilon Net A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, πως η εταιρεία Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε. (ο «Προτείνων») δηλώνει ότι ...