Οι χρηματοδοτικές οάσεις στην έρημο των αυξανόμενων επιτοκίων

Ο «χάρτης» επιχορηγήσεων, ρευστότητας και κεφαλαίων για επενδύσεις με ευνοϊκούς όρους
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022 07:15
UPD:07:15
ΕΣΠΑ/Facebook

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
[email protected]

Ως «αντίβαρο» στα υψηλά επιτόκια και την αύξηση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις λειτουργούν οι χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και τα εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σε μια περίοδο που για να τιθασευτεί ο πληθωρισμός τα επιτόκια διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια επίπεδα, επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις, στη χώρα μας υπάρχουν ορισμένες «οάσεις» που μπορούν να διασφαλίσουν επιχορηγήσεις ή και δανειακά κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους.

Ήδη, σήμερα είχαμε τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο αυτή η δυσμενής εξέλιξη και ενδεχομένως και άλλες που θα ακολουθήσουν, δεν επηρεάζει ανάλογα τον επενδυτικό προγραμματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Και αυτό διότι, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν «πηγές ρευστότητας» που είναι ικανές να αποσβέσουν σε έναν σημαντικό βαθμό την αύξηση του κόστους δανεισμού για επενδύσεις. Πρόσφατη, άλλωστε, είναι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών περί μη μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που παραμένει για την επόμενη περίοδο στο 0,35%.

Η κίνηση αυτή προφανώς σχετίζεται με τη στήριξη των πιο ευάλωτων οικονομικά επιχειρήσεων στη χώρα.

Ταμείο Ανάκαμψης

Από τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 13 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή των δανείων και τα υπόλοιπα ως επιχορηγήσεις ή χρηματοδότηση έργων στους τομείς προτεραιότητας που καλύπτει το Ταμείο.

Στο σκέλος των δανειοδοτήσεων, όπως προαναφέραμε, το επιτόκιο αναφοράς παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο για τις μικρές και πολύ μικρές επισειρήσεις (0,35%), ενώ πλέον για τις μεσαίες και τις μεγάλες στο 1%.

Πέραν όμως των δανείων, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει «ανοίξει» και μια σειρά δράσεων επιχορήγησης με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ.

Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η Έξυπνη Μεταποίηση με 73 εκατ. ευρώ, τα Βιομηχανικά Πάρκα με 63 εκατ. ευρώ, ο Πράσινος Αγροτουρισμός με 49 εκατ. ευρώ, οι Ψηφιακές Συναλλαγές με 162,4 εκατ. ευρώ, η Ανάπτυξη Ψηφιακών προϊόντων και Υπηρεσιών με 100 εκατ. ευρώ, τα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ με 180 εκατ. ευρώ, ο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα με 98 εκατ. ευρώ, η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών με 166,7 εκατ. ευρώ, η Γενετική Βελτίωση Ζώων με 14,7 εκατ. ευρώ, η Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων με 181,5 εκατ. ευρώ.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν και χρηματοδοτικές δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και της διασύνδεσης της αγοράς με την ερευνητική κοινότητα.

Αναπτυξιακός νόμος

Σταθερή πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος με 13 θεματικά καθεστώτα θα διαθέτει για το καθένα ετησίως 150 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις, είτε μέσω φοροαπαλλαγών είτε για επιχορηγήσεις επιδοτήσεις (κεφαλαιακές ενισχύσεις).

Αυτή τη στιγμή έχουν προκηρυχθεί τρία καθεστώτα προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ (το καθένα), εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ διατίθενται με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών και τα υπόλοιπα 75 ως επιχορήγηση ή επιδότηση.

Τα καθεστώτα που είναι ενεργά είναι: η Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, η Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων Αλιεία, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται η προκήρυξη τουλάχιστον άλλων δύο καθεστώτων – προγραμμάτων.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα