Παγκρήτια Τράπεζα: Το 33% σε εταιρεία των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 18:00
UPD:19:36

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 98.708.350  ευρώ, με την έκδοση συνολικά 78.966.680 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μη ενσωματωμένων σε τίτλους μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, με τιμή διάθεσης € 1,25 ανά μετοχή.

H αύξηση αναδιαμόρφωσε το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας με νέεο στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος κατέχει ποσοστό 32,38%, τη «Thrivest Holding LTD». Το επενδυτικό αυτό σχήμα ανήκει στους επιχειρηματίες κ.κ. Δημήτρη Μπάκο, Ιωάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρο Εξάρχου, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί μέτοχοί της.

Η εταιρεία νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει την αποδοχή από το δ.σ. της Παγκρήτιας της πρότασής της για την απόκτηση του συνόλου των αδιάθετων νέων μετοχών με ποσό 65 εκατ. ευρώ και προχωρούν οι διαδικασίες πιστοποίησης της συναλλαγής, οι οποίες και αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος της ημέρας. Μετά το πέρας της διαδικασίας η εταιρεία καθίσταται βασικός μέτοχος με ποσοστό 33%.

Η Lyktos δεν συμμετείχε στην αύξηση, από τη στιγμή που εκδηλώθηκε τόσο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από τη Thrivest Holding LTD. Η πλευρά Σάλλα αναφέρει πως δεν θα ήταν προς όφελος της τράπεζας να υπάρχουν δύο στρατηγικοί επενδυτές. Η Lyktos θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της τράπεζας και τον νέο στρατηγικό επενδυτή, στον οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. θέτει γερές βάσεις για την εξυγίανση του ισολογισμού της και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, ενισχύοντας την αναπτυξιακή της πορεία μέσω της φιλικής συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την εξαγορά του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC.

Νέος ρόλος για την τράπεζα

H επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των επιχειρηματιών κ.κ. Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, μέσω της οποίας γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών, μέχρι του ποσού των εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτή αποφασίστηκε στις 5/5/2022 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας αποδέχθηκε την πρόταση της Thrivest Holding η οποία, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των συνήθων ρυθμιστικών διαδικασιών, πλέον καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 32,5%  

Η είσοδος των τριών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο τους, με κύριο άξονα την Ελλάδα, που εστιάζει σε τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όπως ο κλάδος των υποδομών, των ΑΠΕ, του Real Estate, του τουρισμού, της διαχείρισης απορριμμάτων, κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος μέσω της τεχνολογικών εξελίξεων μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, ανακάμπτει σταθερά και καθίσταται ικανότερος να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Η τοποθέτηση της Thrivest Holding  και των μετόχων της,   Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Παγκρήτια Τράπεζα, στις προοπτικές της να διεκδικήσει έναν σημαντικό ρόλο στο νέο τραπεζικό περιβάλλον με στόχο τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τόσο στην Κρήτη που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η οποία αποτελεί και θα αποτελεί πάντοτε τη βάση της, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια όπου δυναμικά αναπτύσσεται . 

Η απόφαση των τριών επενδυτών να στηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική της Παγκρήτιας Τράπεζας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης αντίστοιχα και στην πορεία της Ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει μπει σε σταθερή τροχιά εξωστρέφειας και σημαντικής βελτίωσης των οικονομικών δεικτών της χώρας.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα