Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να αλλάξει η φορολογία για τα κρυπτονομίσματα

Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 16:12
UPD:16:16
REUTERS/DADO RUVIC

Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να υιοθετήσει μια διαφορετική φορολόγηση για τα κρυπτονομίσματα, για να είναι πιο σαφής και κυρίως πιο δίκαιη. 

Με 566 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 47 αποχές, οι  ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα που εισηγήθηκε η Πορτογαλέζα Λίντια Περέιρα με το οποίο καλούνται τα 27 κράτη μέλη να συντονίσουν καλύτερα τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία blockchain για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εκπονήσει σχετικό κανονισμό ή οδηγία. Η διαφορά είναι ότι ο κανονισμός θα ισχύει σε όλα τα κράτη από τη στιγμή της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ η οδηγία, αφού εγκριθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη.

Το ψήφισμα για τη φορολόγηση των  κρυπτονομισμάτων εντάσσεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει επίσης τον κανονισμό MiCa, με τον οποίο τα θεσμικά όργανα (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή) θέλουν να εξομαλύνουν τη χρήση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ευρωβουλευτές καλούν πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα κράτη μέλη  φορολογούν προς το παρόν τα κρυπτονομίσματα  και να προσδιορίσουν όλες τις διαφορετικές εθνικές πολιτικές σχετικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε αυτόν  στον τομέα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά επίσης να δοθεί ένας σαφής και ευρέως αποδεκτός ορισμός των κρυπτονομισμάτων, όπως επίσης να καθοριστεί τι θα συνιστούσε φορολογητέο γεγονός. Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα, εξ ορισμού, δεν έχουν σύνορα - το ψήφισμα κάνει λόγο για διασυνοριακό χαρακτήρα και οι ανταλλαγές τους γίνονται παντού - για να εφαρμοστεί φορολογία είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε πού συμβαίνει το φορολογητέο γεγονός.

Από αυτή την άποψη, το ψήφισμα ζητά επίσης την τροποποίηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά θέματα ώστε να συμπεριληφθούν τα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών.

Το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει στο ψήφισμά του  στην πραγματικότητα,  ότι οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να διευκολύνουν την αποτελεσματική είσπραξη φόρων και προσδιορίζει το blockchain ως ένα από αυτά τα εργαλεία.

Το κείμενο λέει ότι τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain θα μπορούσαν να δώσουν έναν νέο τρόπο για την αυτοματοποίηση της είσπραξης φόρων, τον περιορισμό της διαφθοράς και τον καλύτερο εντοπισμό της ιδιοκτησίας υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας την καλύτερη φορολόγηση.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα