ΕΕ: Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022 16:22
UPD:16:23
Eurokinissi/POOL PHOTO/ European Union

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με 486 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 27 αποχές, οι ευρωβουλευτές τόνισαν την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική δυναμική των υδατοκαλλιεργειών στην ΕΕ.

Δυνατότητες ανάπτυξης

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι, δεδομένου ότι η ΕΕ εισάγει το 70% του συνόλου των θαλασσινών και ψαρικών που καταναλώνει, προκαλώντας ετήσιο εμπορικό έλλειμμα ύψους 21 δισ. ευρώ, ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Ωστόσο, η ανάπτυξή του χρειάζεται ένα διαφανές και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο και οικονομική προβλεψιμότητα, την οποία θα πρέπει να διασφαλίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ μπορεί να συμβάλει στον επισιτιστικό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της επανεξισορρόπησης του ελλείματος ιχθύων και της διάθεσης βιώσιμων και ποιοτικών τροφίμων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την χερσαία γεωργία, στηρίζοντας έτσι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει επίσης τις κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες που συνδέονται με την ανάπτυξη του τομέα, ιδίως στις παράκτιες και στις αγροτικές περιοχές. Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καθώς και η υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων μπορούν να δημιουργήσουν νέα περιφερειακά οικοσυστήματα, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης για την προσέλκυση νέων εργαζομένων.

Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να καθορίσει ποσοτικούς αναπτυξιακούς στόχους για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του τομέα και τονίζουν ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) και να διαθέσουν μέρος του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας του τομέα υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

«Πρέπει να δώσουμε στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας τον χώρο που του αξίζει»

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια δήλωσε: «Με την έκθεση αυτή, το Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή των κρατών μελών και της Επιτροπής στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας. Η αναπτυξιακή δυναμική του τομέα θα αναπτυχθεί μόνο σε ένα προβλέψιμο, εξορθολογισμένο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις πλαίσιο. Τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη αυτού του τομέα στην ΕΕ, τα οποία είναι σημαντικά, ενώ πρέπει να δώσουμε στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας τον χώρο που του αξίζει μέσω κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού.»

Η ΕΕ εισάγει το 70% του συνόλου των θαλασσινών και ψαρικών που καταναλώνει

Οι υδατοκαλλιέργειες στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,15% της παγκόσμιας παραγωγής. Σχεδόν το 70% της παραγωγής της ΕΕ βρίσκεται σε τέσσερα μόνο κράτη μέλη της ΕΕ: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Μόνο το 10% της κατανάλωσης θαλασσινών στην ΕΕ προέρχεται από υδατοκαλλιέργειες στο εσωτερικό της και η ΕΕ είναι 41,2% αυτάρκης σε ψάρια και θαλασσινά, γεγονός που μαρτυρεί τη δυναμική που αντιπροσωπεύει η ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα