ΟΛΘ Α.Ε.: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 15:10
UPD:15:20

Αύξηση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πετυχαίνοντας επίσης αύξηση της κερδοφορίας του.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου (περιλαμβάνει τη μοναδική θυγατρική ThPA Sofia, το 100% των μετοχών της οποίας ανήκει στη μητρική), σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, ανήλθαν στη συγκεκριμένη περίοδο σε 40,8 εκατ.ευρώ (τα έσοδα της θυγατρικής ThPA Sofia προσέγγισαν τα 0,64 εκατ.), αυξημένα κατά 9% έναντι των 37,4 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2021 (τότε τα έσοδα της ThPA Sofia προσέγγισαν τα 0,37 εκατ. ευρώ).

Για τη μητρική εταιρεία ΟΛΘ Α.Ε., τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 40,2 εκατ., αυξημένα κατά 8,4% σε σχέση με τα 37 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2021. Τα έσοδα από το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 7,1%, σε  26,8 εκατ. έναντι 25 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ τα έσοδα από τον Συμβατικό Λιμένα αυξήθηκαν κατά 7,3%, σε 12 εκατ. έναντι 11,2 εκατ.

Παράλληλα, τα έσοδα του Επιβατικού Σταθμού αυξήθηκαν κατά 86,4% και τα έσοδα Εκμετάλλευσης Χώρων κατά 56,3%, ενώ η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 3,5%, σε 229,4 χιλ. TEUs, από 237,8 χιλ. TEUs στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες Συμβατικού Φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν κατά 3,1%, σε 2.074 χιλ. τόνους από 2.140 χιλ. τόνους , οφειλόμενη κυρίως σε μείωση της διακίνησης νικελίου. Στην εγκατάσταση του Dry Port της θυγατρικής ThPA Sofia, διακινήθηκαν συνολικά 3.623 TEUs, σημειώνοντας αύξηση 16,8% έναντι των 3.102 TEUs στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,8%, σε 17,4 εκατ. έναντι 16,9 εκατ., ενώ και τα μικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας επίσης αυξήθηκαν κατά 1,3%, σε 17,7 εκατ. από 17,5 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη-EBITDA του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 9,6%, ανερχόμενα σε 16,7 εκατ.  από 15,3 εκατ. στο εξάμηνο του 2021 και για την εταιρεία επίσης αυξήθηκαν κατά 6,9%, σε 17,1 εκατ. από 16 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του εξάμηνου του 2021. Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων για τον Όμιλο αυξήθηκαν σημαντικά, συγκεκριμένα κατά 18,7%, σε 9,6 εκατ. έναντι 8,1 εκατ. και για την εταιρεία επίσης αυξήθηκαν σημαντικά κατά 14,2%, σε 10,2 εκατ.  από 8,9 εκατ.ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, μεταξύ άλλων, και στις βελτιωμένες πρακτικές λειτουργικής διαχείρισης διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων και φορτίων του συμβατικού Λιμένα.

Το καθαρό πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το εξάμηνο του 2022 ανήλθε στα 10,9 εκατ. και αφορά κυρίως δόσεις για την αγορά δύο νέων γερανογεφυρών STS (αγοραίας αξίας περίπου 15,7 εκατ.), την κατασκευή υποσταθμού υψηλής τάσης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, την αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής στο κρηπίδωμα 26, την προμήθεια δύο φορτηγών-ρυμουλκών (tractors) και δύο περονοφόρων μηχανημάτων. Επιπρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένονται προς το τέλος του έτους.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, δήλωσε σχετικά: "Υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με γνώμονα τον αναπτυξιακό ρόλο μας. Ήδη έχουμε επενδύσει περισσότερα από 55 εκατ.ευρώ για την αναβάθμιση του λιμένα της Θεσσαλονίκης από το 2018. Ξεπερνάμε τα σύνορα με δυναμικές κινήσεις εξωστρέφειας και δημιουργίας συνεργειών που αναδεικνύουν το διεθνή προσανατολισμό μας και τη δέσμευσή μας στη δημιουργία αξίας τόσο για την ΟΛΘ Α.Ε., όσο και για τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, στην περιοχή μας και την κοινωνία γενικότερα".Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα