myPROPERTY και τέλος η ταλαιπωρία για τις κληρονομιές

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 21:01

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου 
[email protected]

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, αφού από τα μέσα του επόμενου μηνός και ύστερα από αρκετές αναβολές αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκληρώνει τις επόμενες ημέρες όλες τις παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες, ύστερα και από τις εισηγήσεις των συμβολαιογραφικών συλλόγων, για να γίνει η εν λόγω νέα πλατφόρμα πιο εύχρηστη, ώστε οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από τον Οκτώβριο όλες οι υποθέσεις κληρονομιών, κινητών ή ακινήτων, θα διεκπεραιώνονται «εξπρές» ηλεκτρονικά από τα γραφεία των συμβολαιογράφων μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Το νέο καθεστώς θα απαλλάξει όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία από την ταλαιπωρία, αφού όλη η διαδικασία θα γίνεται μακριά από τις εφορίες, μόνο ηλεκτρονικά, όπως άλλωστε ισχύει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι όπως οι κληρονόμοι προσκομίζουν στους συμβολαιογράφους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πολύ σύντομα και αυτά θα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά είναι σήμερα τα εξής:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) αντίγραφο διαθήκης,

γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο,

δ) πιστοποιητικό του γραμματέα του Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής,

ε) δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού,

στ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου,

ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,

η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς,

θ) λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 9 βήματα:

1 Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.

2 Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα του κληρονόμου στο myTaxisnet.

3 Ο κληρονόμος αποδέχεται τη δήλωση.

4 Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται, όταν προκύπτει o φόρος.

5 Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

6 Ο κληρονόμος πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

7 Το TAXIS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

8 Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο.

9 Ο συμβολαιογράφος αναρτά τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο myPROPERTY.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τις δόσεις στις οποίες μπορεί να καταβληθεί ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

α) Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης καταβάλλεται σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Αν ο κληρονόμος/δωρεοδόχος/τέκνο είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.

β) Μετά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ή μετά τον έλεγχο, ο φόρος καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

γ) Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις.

δ) Στην περίπτωση δωρεάς-γονικής παροχής χρηματικών ποσών και κινητών, ο φόρος καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς (και όχι από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής) η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών, για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα