Όμιλος Jumbo: Αυξημένες 12,82% οι πωλήσεις το α΄ εξάμηνο 2022

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 17:51
UPD:17:59
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Στα 354 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος- Ιούνιος 2022), αυξημένες κατά 12,82% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο οπότε και διαμορφώθηκαν στα 313,78 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21% και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 25%. Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις ήταν οριακά μειωμένες κατά 0,3% και στην Ρουμανία μειώθηκαν κατά 7%.

Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου Jumbo, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανήλθε σε 201,93 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 21,26% (166,52 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021) . Το περιθώριο των μικτών κερδών του Ομίλου Jumbo διαμορφώθηκε σε 57,04% ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ήταν 53,07% λόγω του προϊοντολογικού μείγματος και της διαχείρισης των αποθεμάτων. Κατά την ίδια περίοδο, παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω και της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 78,56 εκατ. ευρώ έναντι των 67,18 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 16,94%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί τις εκτιμήσεις της για το 2022 για αύξηση πωλήσεων μεταξύ 2%-5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 174 εκατ. ευρώ - 195 εκατ. ευρώ με πιθανότερη εξέλιξη το θετικό σενάριο.

Κατά την 30/06/2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 435,45 εκατ. ευρώ έναντι 458,89 εκατ. ευρώ κατά την 30.06.2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της εταιρείας υλοποίησε τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2022 διανεμήθηκε το μικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής. Τον Ιούνιο του 2022 προχώρησε στην διανομή του υπολοίπου 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής. Πρόθεση της διοίκησης είναι και για την επόμενη χρονιά να διατηρήσει στο ακέραιο το μέρισμα του 2022 και να διανείμει και πάλι 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό).

«Οι στρατηγικές επιλογές του Ομίλου Jumbo, σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, απέδωσαν ένα ακόμη εξαιρετικά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι ασταθείς συνθήκες στην αγορά σήμερα, δεν ευνοούν ακόμα φιλόδοξες επιχειρηματικές στοχεύσεις» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η διοίκηση του Ομίλου διαβεβαιώνει τους μετόχους-συνεταίρους της ότι θα συνεχίσει την άρνηση αγορών προϊόντων, σε πολλές κατηγορίες των οποίων οι τιμές δεν καταλήγουν προς όφελος του καταναλωτή. Επίσης, ο Όμιλος Jumbo διατηρεί τον προγραμματισμό των νέων επενδύσεων για το 2022 και 2023 ωστόσο τηρεί στάση αναμονής για το 2024. Επιπλέον, διατηρεί στο ακέραιο την μερισματική της πολιτική και επιβραβεύει τους πιστούς μετόχους- συνεταίρους της με νέα έκτακτη χρηματική διανομή λόγω της καλής πορείας του 2022 και της αβεβαιότητας του 2023.

«Εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει και καθώς η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει δώσει την ευκαιρία ενεργοποίησης του προγράμματος ιδίων μετοχών, η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει μετά από την έγκριση της σχετικής πρότασης από το Διοικητικό συμβούλιο σε καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή για το 2022 στις 15 Δεκεμβρίου του 2022, με ημερομηνία αποκοπής την Παρασκευή 09.12.2022 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την Πέμπτη 12.12.2022» επισημαίνεται σχετικά.

Επίσης, τονίζεται ότι ο Όμιλος Jumbo αξιοποιεί την ισχυρή οικονομική του θέση και συνεχίζει απερίσπαστα, το επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2022-2023. Κατά το πρώτο εξάμηνο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη. Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοράς της Ρουμανίας, η Jumbo θα προχωρήσει στο άνοιγμα ενός ακόμα ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Sibiu, πριν τα Χριστούγεννα του 2022. Για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ-κατάστημα στην Κύπρο. Αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία.

«Όσον αφορά το 2024, η αβεβαιότητα είναι τέτοια που κινήσεις οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα γινόντουσαν σήμερα έχουν προς το παρόν ετεροχρονισθεί λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους και τις πιθανολογούμενες παρενέργειές που αυτό μπορεί να έχει στην ανταγωνιστικότητα κάθε μελλοντικής μας επενδυτικής επιλογής» αναφέρει ο Όμιλος.

Την 30ή Ιουνίου 2022 ο Όμιλος Jumbo αριθμούσε 82 καταστήματα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 15 στη Ρουμανία. Επιπλέον, στην Ελλάδα και στην Κύπρο λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 30 καταστήματα που φέρουν το σήμα Jumbo, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο). Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα που θα φέρει το σήμα Jumbo και στο Ισραήλ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα