ΤτΕ: Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούλιο 2022

Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022 13:15
UPD:13:22
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,02% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων τον Ιούλιο του 2022, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 3,71%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 3,69  εκατοστιαίες μονάδες.

Τον ίδιο μήνα, αμετάβλητο στο 0,03% παρέμεινε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε στο 3,56%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,53 εκατοστιαίες μονάδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τα τελευταία στοιχεία δείχνουν:

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,02%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο -0,01%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,13%.

Νέα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,71%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,13%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 11,33%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο  μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,84%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,76%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,37%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 43 μονάδες βάσης, τον Ιούλιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 2,58%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,62%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,63%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 3,60% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 2,52%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων & δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Υφιστάμενα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,56%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,15%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,39%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,11%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,26%.

* Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων δημοσιεύονται στην υποενότητα «Επιτόκια καταθέσεων και δανείων» στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επόμενο Δελτίο Τύπου με στοιχεία Αυγούστου 2022 θα δημοσιευθεί στις 4 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Ημερολόγιο δημοσίευσηςΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα