Στον Αναπτυξιακό νόμο τα επενδυτικά σχέδια της Aluminco και της Cosmos Aluminium

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 18:36
UPD:18:38
ALUMINCO

Στον Αναπτυξιακό νόμο, σε διαφορετικά καθεστώτα, εντάχθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις μονάδες διέλασης αλουμινίου, της Aluminco και της Cosmos Aluminium.

Συγκεκριμένα, στον Αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε η επέκταση της δυναμικότητας προϊόντων διέλασης της Aluminco στα Οινόφυτα.

Πιο αναλυτικά η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια αναφέρει τα εξής:

«με την υπ' αριθμ. πρωτ. 62291/ΥΠΕ/7/00307/Γ/Ν.4399/2016/17-06-2022 απόφαση του προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Γ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται «στην επέκταση της δυναμικότητας προϊόντων διέλασης από 13.000.000 kg/έτος σε 31.000.000 kg/έτος υφιστάμενης μονάδας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 25.11.2, Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους), στη θέση Μεγάλη Ράχη της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.755.640 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.755.640 ευρώ».

Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται σε 297.586,80 ευρώ και με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 1.939.350 ευρώ.

Στον Αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της Cosmos Aluminium

Το επενδυτικό σχέδιο της Cosmos Aluminium, για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 4.987.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

«με την υπ' αριθμ. πρωτ. 63399/ΥΠΕ/7/00529/Γ/Ν.4399/2016/21-6-2022 απόφαση του προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Ζ ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με δ.τ. «COSMOS ALUMINIUM A.E» που αναφέρεται «στην επέκταση υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου, τελικής δυναμικότητας 54.000.000 κιλά/έτος προφίλ αλουμινίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 24.42.22, Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου), σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 8ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 14.250.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 14.250.000 ευρώ».

Το ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής είναι 4.987.500 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα