Περί Ανάπτυξης: Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» (Β΄ Κύκλος)

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022 09:00
https://www.facebook.com/elevategreece

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» και επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Προϋπολογισμός της Δράσης

34 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Επιδότηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)
  • των Αγορών Α Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485)

Ο δεύτερος κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Μια επιπλέον σημαντική "ανάσα" σε startup επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες δυσκολίες.

Να σημειωθεί πως οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν στον Α’ κύκλο μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι ένα διακριτό κομμάτι πλέον της ελληνικής οικονομίας το οποίο αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ και σε ποιοτικότερες θέσεις εργασίας.

Το ΕΣΠΑ είναι ο βασικός χρηματοδότης αυτών των  νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, η στήριξη των οποίων έρχεται να δημιουργήσει μια νέα παραγωγή ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων που θα ανατροφοδοτήσουν και θα εκσυγχρονίσουν το πλέον παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00.

naftemporiki.grΠροτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα