ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 6 Σεπτεμβρίου η αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022 12:21
UPD:12:22

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοίνωσε την τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου για το έτος 2022:

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου: Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας)

Δικαιούχοι Μερίσματος (Record date): Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα