ΕSM: Στο μηδέν το περιθώριο αύξησης για τα δάνεια του α΄ εξαμήνου 2022

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 12:45
UPD:12:49
Mario Salerno

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
[email protected]

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε να μειώσει στο μηδέν το αυξημένο περιθώριο που έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 17ης Ιουνίου 2022, ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν για την χώρας το 2018. Πρόκειται για την έβδομη διαδοχική μείωση του επιτοκίου, ύψους 103,3 εκατ. ευρώ και θα επιστραφεί στην Ελλάδα από το EFSF.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, στις 15 Ιουλίου 2022, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ενεργώντας ως αντιπρόσωπος των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και μετά την έγκρισή τους, πραγματοποίησε μεταφορά 644,42 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτάται από συμμετοχές σχετικά με το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (SMP) και τη Συμφωνία για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ANFA).

Αναφερόμενος στο τέλος του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σημείωσε ότι η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας και το πλησιέστερο τέλος του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας αποτελούν σημάδια οικονομικής ανάκαμψης και ομαλοποίησης της χώρας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, το κτηματολόγιο και την εργατική νομοθεσία.

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει συνεχή πρόοδο με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις δύσκολες συνθήκες της πανδημικής κρίσης και των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, τη φορολογία ακινήτων, το δικαστικό σύστημα και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξέδωσαν θετική αξιολόγηση σχετικά με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτό άνοιξε το δρόμο για αυτήν τη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συνδέονται με αυτές τις δεσμεύσεις» δήλωσε ο κ. Ρέγκλινγκ.

Το περιθώριο ενίσχυσης 2% σχετίζεται με το δάνειο του EFSF για την Ελλάδα 11,3 δισ. ευρώ (μέρος του δεύτερου ελληνικού προγράμματος), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση εξαγοράς χρέους το 2012. Το περιθώριο είχε αρχικά προβλεφθεί να ισχύει για αυτό δάνειο από το 2017 και μετά. Στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, το περιθώριο αύξησης επιτοκίου μειώθηκε στο μηδέν για το έτος 2017. Στο πλαίσιο των επακόλουθων μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF συμφώνησε σε μηχανισμό υπό όρους μείωσης του περιθωρίου κλιμάκωσης στο μηδέν, ξεκινώντας από το έτος 2018. Μια τέτοια μείωση είναι δυνατή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε έξι μήνες έως την 1η Ιανουαρίου 2023, με βάση τη θετική αξιολόγηση της συνεχιζόμενης εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων από την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος ESM και της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις της για την πολιτική μετά το πρόγραμμα.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα