Ένωση Εφοπλιστών: Το Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαιώνει τη θέση του για το EU ETS στη ναυτιλία

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 19:14
UPD:19:52
Shutterstock

Τις βελτιώσεις που εισήχθησαν στο κείμενο της πρότασης αναθεώρησης της Οδηγίας EU ETS για τον ναυτιλιακό τομέα, οι οποίες υποστηρίζονται από τη συντριπτική πλειονότητα, καταγράφοντας διακομματική πολιτική συναίνεση στις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαιρετίζει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Όπως σημειώνει, οι βασικές αρχές που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) αντικατοπτρίζονται πλήρως στην Έκθεση της Ολομέλειας. Μέσω των εγκεκριμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεων είναι πλέον σαφές ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ότι οι φορείς της εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων (commercial operators) θα πρέπει να είναι υπόλογοι για τις επιλογές τους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του πλοίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, επίσης, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Ταμείου ειδικού για τη ναυτιλία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά σύνθετες απαιτήσεις για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, ο οποίος έχει το υψηλότερο κόστος προσαρμογής σε σχέση με όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας και των μεταφορών. 

Κατόπιν του αποτελέσματος των ψηφοφοριών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Καταγράφει τη θέλησή του να προωθήσει λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις του ναυτιλιακού κλάδου ως στρατηγικού εταίρου της ΕΕ».

Η ναυτιλιακή κοινότητα καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να υποστηρίξει την ορθή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και την πρόταση δημιουργίας ενός ειδικού για τη ναυτιλία Ταμείου.

Η ΕΕΕ τονίζει, επίσης, ότι οι περιβαλλοντικές αρχές που έχουν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται δεόντως στον Κανονισμό FuelEU Maritime. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο οι προμηθευτές καυσίμων («επιμερισμός της ευθύνης») αλλά και οι commercial operators των πλοίων θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό FuelEU Maritime.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι πλήρως προσηλωμένοι στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και θα συνεχίσουν να παρέχουν ουσιαστική συμβολή στους υπεύθυνους διαμόρφωσης της ναυτιλιακής πολιτικής στην ΕΕ για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα