Ούριος άνεμος για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σε διαβούλευση τέθηκε το ν/σχ του υπ. Οικονομικών με το οποίο κλείνουν όλα τα μέτωπα για την επένδυση
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 07:23
UPD:07:25
EUROKINISSI

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

«Τείχος προστασίας» που θα επιτρέψει την αναβίωση των μεγαλύτερων ναυπηγείων της Ελλάδας, αυτών του Σκαραμαγκά, υψώνει με σχέδιο νόμου που κατέθεσε προς διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Μια κίνηση που όπως έχει γράψει η «Ν» είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σε εκδήλωση της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά. Μεταξύ των επενδύσεων που θα επιτρέπεται να γίνουν στα ναυπηγεία, ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, εκτός φυσικά από τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις, θα περιλαμβάνονται FSRU, εγκαταστάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στρατιωτικό υλικό, τουριστικό λιμάνι και άλλα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η χρήση θα επιτρέπει: βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, επαγγελματικά εργαστήρια, διοίκηση, περίθαλψη, εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία, στάθμευση, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, αποθήκες χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης, εγκαταστάσεις εφοδιαστικής, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, τουρισμόςαναψυχή ή τουριστικοί λιμένες, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών, εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Επίσης καθορίζονται, ανά τομέα, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτηρίων και εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό χορηγούνται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις από τις γενικώς ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των ναυπηγικών εγκαταστάσεων καθώς και των συνοδών εγκαταστάσεων.

Σκοπός του σχεδίου νόμου, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο, είναι «η επίσπευση της πλήρους εκ νέου λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η διατήρηση της διαρκούς λειτουργίας τους».

Οριοθέτηση

Η πλέον σημαντική ρύθμιση, όσον αφορά την επαναλειτουργία των ναυπηγείων, είναι η σαφής οριοθέτησή τους, μέσω της οποίας «κλείνουν» όλα τα ανοικτά μέτωπα διεκδικήσεων μέρους της επιφάνειας από τρίτους.

«Για τον καθορισμό του γενικού πλαισίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα οποία συνιστούν βιομηχανική υποδομή μείζονος σημασίας για τη Χώρα, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ προστίθεται μεταξύ άλλων ότι:

  • οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 η χερσαία και η θαλάσσια έκταση των Ναυπηγείων,
  • καθορίζονται τα όρια της χερσαίας και της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, εφόσον αυτό απαιτείται,
  • ρυθμίζεται το χωρικό καθεστώς των ακινήτων που εντάσσονται στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τον καθορισμό, ανά τομέα, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και σχετικών κατευθύνσεων σχεδιασμού για τη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη των Ναυπηγείων,
  • εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για την ανάπτυξη και λειτουργία των Ναυπηγείων και των συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης υπ' αρ. 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β` 1225),

Με το ίδιο Σχέδιο καθορίζονται επιπλέον οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της επένδυσης, όπως ιδίως: α. το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, οι πηγές και οι κατ' αρχήν φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης. Στο ύψος της επένδυσης προσμετράται υποχρεωτικά η αξία απόκτησης της έκτασης των Ναυπηγείων, β. η υποχρέωση του φορέα υλοποίησης της επένδυσης να δημιουργήσει συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας, ιδίως, σε τομείς ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων αυτών για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την υλοποίηση της επένδυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία των Ναυπηγείων, γ. οι όροι και προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των Ναυπηγείων, τα αντισταθμιστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο Δημόσιο, πρόγραμμα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή και ανάπτυξη προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την υλοποίηση της επένδυσης.

Περιβάλλον

Κάθε αναγκαία άδεια για την ανάπτυξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός της έκτασης των ναυπηγείων θα εκδίδεται κατά προτεραιότητα. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμα ότι λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος των Ναυπηγείων, μέσα ιδίως από την παραγωγή ή αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικά καύσιμα ή άλλες πηγές, τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο των Ναυπηγείων.

Εν όψει αυτού, ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης δύναται να υποβάλει ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής ανασυγκρότησης των Ναυπηγείων κατά το στάδιο εξειδίκευσης και εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου.

Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται προς γνωμοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκειμένου το σχέδιο να εγκριθεί συνολικά με τα επιμέρους προβλεπόμενα έργα. Η γνώμη της ΡΑΕ δίνεται κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα και, πάντως, μετά την άπρακτη πάροδο 30 ημερών, θεωρείται ότι έχει δοθεί.

Η αξιοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά εξυπηρετούν το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και, στο πλαίσιο αυτής, είναι δυνατή η επίσπευση διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ και με δαπάνες του φορέα υλοποίησης της επένδυσης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα