Φορολοταρία: Τέλος του μήνα η πρώτη κλήρωση με έπαθλο έως 50.000 ευρώ

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 07:17
UPD:07:30

Της Ραλλούς Αλεξοπούλου
[email protected]

Σε 15 ημέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κλήρωση του Δημοσίου με έναν τυχερό φορολογούμενο να κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 να μοιράζονται ποσά από 1.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών με πλαστικό χρήμα τον μήνα Ιανουάριο.

Μετά και τις αλλαγές στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, κάθε μήνα 556 τυχεροί θα μοιράζονται ποσά που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως και 50.000 ευρώ.

Η κατανομή είναι:

- 1 τυχερός θα κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,

- 5 τυχεροί θα κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,

- 50 τυχεροί θα κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ,

- 500 τυχεροί θα κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών :

- Το ανώτατο όριο συναλλαγών που λαμβάνονται ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

- Για κάθε 1 ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός.

- Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

- Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

- Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (1) λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προηγούμενες προσαυξήσεις.

Οι πολίτες ενημερώνονται πριν την κλήρωση για τους λαχνούς που έχουν συγκεντρώσει (πλήθος και αριθμοσειρά) μέσω διαθέσιμης εφαρμογής για πιστοποιημένους χρήστες στο περιβάλλον myAADE της ΑΑΔΕ, στο δικτυακό τόπο www.aade.gr. Παράλληλα, οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό τους και με μήνυμα στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση. 

Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός λαχνών που ανήκουν στον ίδιο πολίτη, στην ίδια μηνιαία κλήρωση, θεωρείται ως τυχερός μόνον ένας λαχνός και, εάν οι λαχνοί κερδίζουν έπαθλα διαφορετικού ποσού, ο μεγαλύτερος σε ποσό. Σε τέτοια περίπτωση η λίστα συμπληρώνεται με τους επόμενους λαχνούς, μέχρι τη συμπλήρωση των 556 επάθλων.

Επίσης, πολίτες που κερδίζουν έπαθλο/α αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μηνιαία/-ες κλήρωση/ κληρώσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, εξαιρούνται της καταβολής επάθλου στις υπολειπόμενες, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, μηνιαίες κληρώσεις. Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, εξαιρούνται της συμμετοχής στην ετήσια κλήρωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτου. Η ενημέρωση των νικητών θα γίνεται  στον προσωπικό λογαριασμό τους και με μήνυμα στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ. Όσοι κερδίζουν αλλά δεν έχουν δηλώσει  ΙΒΑΝ, εντός 3 μηνών από την κλήρωση χάνουν το έπαθλο.

Μια φορά το χρόνο (δέκα μέρες πριν την πρωτοχρονιά) θα γίνεται μία «σούπερ» κλήρωση, όπου θα διανέμονται 1,2 εκατ, ευρώ σε 12 υπερ-τυχερούς φορολογούμενους, οι οποίοι θα λαμβάνουν από 100.000 ευρώ έκαστος. Θα κληρώνονται επίσης και άλλοι λαχνοί για έπαθλο 1.000 ευρώ, από τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο από προηγούμενες μηνιαίες κληρώσεις, του δωδεκαμήνου μεταξύ Σεπτεμβρίου – Αύγουστο κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, θα λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκέντρωσε ο  πολίτης  συνολικά μέσα στο έτος. Ειδικά φέτος όμως, στην ετήσια κλήρωση θα μετάσχουν οι κλήροι μόνο 11 κληρώσεων, δηλ. των μηνών Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να εξαιρεθούν έτσι από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων, ή να αποποιηθούν το έπαθλο που κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της ΑΑΔΕ ([email protected]).Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα