«Βαρύς» φέτος ο Φεβρουάριος για φορολογούμενους

Ποιες προθεσμίες λήγουν έως το τέλος του μήνα
Τετάρτη, 09 Φεβρουαρίου 2022 06:56
UPD:06:56
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

«Πλούσιος» για τις εφορίες είναι ο Φεβρουάριος, καθώς εκπνέει μια σειρά προθεσμιών, όχι μόνο για την υποβολή δηλώσεων, αλλά και για την εξόφληση φόρων και ρυθμίσεων. Ειδικότερα, εκτός από την πληρωμή των τελευταίων δόσεων για τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος του 2021, καθώς και του ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι πρέπει να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις αρκετές υποχρεώσεις τους και φυσικά να μην ξεχάσουν να πληρώσουν τα φετινά τέλη κυκλοφορίας.

Η πρώτη, πάντως, προθεσμία που λήγει είναι στις 15 Φεβρουαρίου, οπότε και εκπνέει η δεύτερη παράταση που πήραν οι καταναλωτές για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myθέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 100 έως 750 ευρώ. Όσοι φυσικά πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν το ποσό που δικαιούνται στο τέλος του τρέχοντος μηνός.

Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα γίνουν με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, εάν δεν υπάρξουν τις επόμενες ημέρες αλλαγές και σε αυτό και ανάλογα με τον χρόνο καταχώρισης των σχετικών τιμολογίων, έχει ως εξής:

* Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη 15η Φεβρουαρίου 2022.

* Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τη 15η Απριλίου 2022.

Το μεγάλο «πακέτο» υποχρεώσεων, πάντως, λήγει στο τέλος του τρέχοντος μηνός, αφού:

* Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας.

* Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών, από 36 έως 72 μηνιαίες δόσεις, που έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά το διάστημα από 1/3/2020 έως και 31/7/2021.

* Στις 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2022 και την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης θέσης σε εκούσια ακινησία.

* Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει τα ζευγάρια να έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση στην ΑΑΔΕ εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν φέτος χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

* Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει, εξάλλου, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για την οριστικοποίηση της εικόνας στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος, καθώς και η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής.

* Στις 28 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών.

Οι δηλώσεις του 2022

Εν όψει, εξάλλου, της επικείμενης, νωρίτερα για φέτος, υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ έχει «καλέσει» να της αποσταλούν από όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δημοσίου οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, οι βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και οι βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2021.

Το ίδιο, επίσης, πρέπει να πράξουν και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ- ATHEXCSD), καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα δε τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου», όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αναφορικά με τις ανωτέρω πληροφορίες, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, έδρα, κατοικία κ.λπ.) πρέπει να διαβιβάζονται και τα ακόλουθα:

* Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).

* Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων, εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στον λογ/σμό.

* ΑΦΜ συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).

* Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου έτους.

* Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Επισημαίνεται ότι ανάλογα στοιχεία πρέπει να αποστείλουν στις φορολογικές αρχές οι εταιρείες ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, αλλά και οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα