Από την εποχή του... χαλκού στα δίκτυα των οπτικών ινών

Διαβουλεύσεις για το ποιος θα αναλάβει τον λογαριασμό της πλήρους μετάβασης
Κυριακή, 06 Ιουνίου 2021 08:30
UPD:08:33

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον και στη χώρα μας η συζήτηση για την κατάργηση του δικτύου χαλκού του ΟΤΕ (copper switch-off) και τη μετάβαση αποκλειστικά στα δίκτυα οπτικών ινών (NGA - FTTC/FTTH).

Ως διαδικασία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σύνθετη, αφορά το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενώ το κυρίαρχο θέμα είναι το ποιος ή ποιοι θα επιμεριστούν το κόστος που μέχρι στιγμής δεν έχει εκτιμηθεί.

Για το copper switch - off η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) βρίσκεται στη φάση της μελέτης των απόψεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί για το θέμα.

Τις απόψεις τους κατέθεσαν οι ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet, Τέρνα Ενεργειακή και Grid. Οι δύο τελευταίες εταιρείες κυρίως επειδή ενδιαφέρονται για το έργο Ultra Fast Broadband (UFBB), την ανάπτυξη δηλαδή δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της χώρας που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, το οποίο πρόκειται να προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες.

Σταδιακή κατάργηση

Από την πλευρά του το αρμόδιο υπουργείο, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη δική του μελέτη για τον σταδιακό παροπλισμό του δικτύου χαλκού, σύμφωνα με σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, Αθανάσιου Στάβερη. Η στρατηγική σε επίπεδο Ε.Ε. είναι η σταδιακή κατάργηση του χαλκού έως το 2030.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς αποτελεί το κόστος, ιδιαίτερα στην περίπτωση των εναλλακτικών παρόχων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προσαρμοστούν στο πλάνο κατάργησης παραδοσιακών υποδομών του ΟΤΕ.

Η αλλαγή του επιχειρηματικού σχεδιασμού των εναλλακτικών παρόχων, οι απαιτήσεις αναβάθμισης του δικτύου και η απαξίωση εξοπλισμού που χρησιμοποιούν κατά τη διάθεση των λιανικών τους υπηρεσιών δυσχεραίνουν τις συνθήκες, με ενδεχόμενες καθυστερήσεις στο πλάνο μετάβασης.

Συμμετοχή ΟΤΕ

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της διαβούλευσης πρότεινε ο ΟΤΕ να συμμετέχει στα κόστη μετάβασης των υπόλοιπων παρόχων (Vodafone, Wind και Forthnet) έτσι ώστε να υπάρξει κίνητρο για αυτούς. Όπως σημειώνει, σε περίπτωση που ο ΟΤΕ θελήσει να μεταβεί στην τελική κατάσταση του δικτύου νωρίτερα, μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ποσοστό του σχετικού τέλους μετάβασης υπηρεσιών, με όρους διαφάνειας και μη διακριτικής μεταχείρισης.

Ο χαλκός του ΟΤΕ είναι το μοναδικό δίκτυο με πλήρη γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας και οι πάροχοι εξακολουθούν να βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες πάνω από το συγκεκριμένο δίκτυο, μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις υπηρεσίες συνεγκατάστασης, Φυσικής ή Απομακρυσμένης, στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) του ΟΤΕ. Με τις υπηρεσίες αυτές προσφέρουν σε επίπεδο λιανικής συνδέσεις ADSL ή VDSL από το ΑΚ, με ταχύτητες από 24Mbps έως και 50 Mbps.

Εναλλακτικές υποδομές

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι επενδύσεις σε δίκτυα πρόσβασης οδήγησαν στην εισαγωγή εναλλακτικών υποδομών στο δίκτυο πρόσβασης με παράλληλη αλλαγή της αρχιτεκτονικής δικτύου. Ήδη από το 2012, οπτικές ίνες αντικατέστησαν τον χαλκό στο τμήμα του δικτύου από την υπαίθρια καμπίνα έως το ΑΚ. Ο ενεργός εξοπλισμός μεταφέρθηκε πιο κοντά στον τελικό χρήστη και οι υπηρεσίες δίνουν μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη ποιότητα.

Ακολούθως, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, υλοποιείται νέα αναβάθμιση στα δίκτυα πρόσβασης, κυρίως με την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC, καθώς και ανάπτυξη δικτύων FTTH, με την οπτική ίνα να φτάνει μέχρι τον τελικό χρήστη. Πλέον, οι εμπορικά προσφερόμενες ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τα 200 Mbps.

Παράλληλη λειτουργία

Το παραδοσιακό δίκτυο χαλκού λειτουργεί παράλληλα με τα δίκτυα επόμενης γενιάς, χωρίς να μπορεί να τα ανταγωνιστεί ούτε σε επίπεδο ταχύτητας της προσφερόμενης υπηρεσίας ούτε σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Η μετάβαση από το παραδοσιακό δίκτυο στα δίκτυα επόμενης γενιάς είναι προς το συμφέρον των τελικών χρηστών και θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.

Παράλληλα, στις περιοχές που ο ΟΤΕ αναπτύσσει δίκτυα νέας γενιάς, είναι οικονομικά ασύμφορο να διατηρεί παράλληλες υποδομές, λόγω του αυξημένου κόστους συντήρησης και λειτουργίας. Η μετάβαση χαρακτηρίζεται από την ΕΕΤΤ ως μία πολύ σύνθετη διαδικασία.

Στόχος και υποχρέωση της Επιτροπής είναι να καθορίσει κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική διαδικασία μετάβασης, προκειμένου να καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις έγκαιρης ειδοποίησης, διαφάνειας και διαθεσιμότητας εναλλακτικών προϊόντων πρόσβασης για τους παρόχους, τουλάχιστον συγκρίσιμης ποιότητας και να μη δημιουργηθούν νοθεύσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα