Ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο η επέκταση του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 14:32
UPD:14:35
REUTERS/VINCENT KESSLER

Την επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) -του λεγόμενου επενδυτικού πακέτου Γιούνκερ- μέχρι το 2020 και την αύξηση του επενδυτικού στόχου από 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ υπερψήφισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η τελική αυτή έγκριση ακολουθεί την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα του μορφή θα έχει σημαντικές βελτιώσεις, όπως είναι η αυξημένη διαφάνεια, μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων, μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα και περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Το νέο και βελτιωμένο ΕΤΣΕ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αυξημένη διαφάνεια

Η επιτροπή επενδύσεων θα δημοσιεύει τις αποφάσεις της στο διαδίκτυο, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε ένα έργο, ώστε να λάβει στήριξη από την εγγύηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.. Ο πίνακας δεικτών θα δημοσιεύεται μετά την υπογραφή κάθε έργου του ΕΤΣΕ. Ο νέος κανονισμός παρέχει επίσης έναν λεπτομερέστερο ορισμό επιλεξιμότητας έργου για στήριξη από το ΕΤΣΕ, τη λεγόμενη «προσθετικότητα».

Μεγαλύτερο ποσοστό βιώσιμων έργων

Τουλάχιστον το 40% των έργων υποδομών και καινοτομίας του ΕΤΣΕ θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη δράση για το κλίμα, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Εστιάζει επίσης σαφώς σε νέους τομείς: στη βιώσιμη γεωργία, στη δασοκομία, στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες.

Μεγαλύτερη εστίαση σε μικρά έργα

Μετά την παράταση της λειτουργίας του το ΕΤΣΕ θα αυξήσει το ποσοστό της εγγύησης για τις ΜμΕ από 26% σε 40%. Το νέο ΕΤΣΕ επίσης ενθαρρύνει τον Όμιλο της ΕΤΕπ να βοηθήσει τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες να δημιουργήσουν επενδυτικές πλατφόρμες για την ομαδοποίηση πολλών μικρών έργων ανά θέμα ή ανά περιφέρεια, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών.

Περισσότερη τεχνική υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, τον οποίο διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή και η ΕΤΕπ, αποδεικνύεται χρήσιμος πόρος για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη, ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση του έργου τους. Στο ΕΤΣΕ 2.0, το έργο του Κόμβου θα βελτιωθεί με την επιτόπου παροχή πιο εξατομικευμένης βοήθειας και τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ε.Ε.

 Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και να μειωθούν τα εμπόδια στις επενδύσεις από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα