Ταξίδια & Τουρισμός

    Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
  • 14:40
    Ο Όλυμπος θέτει υποψηφιότητα στην UNESCO

    Ο Όλυμπος θέτει υποψηφιότητα στην UNESCO

    Στην υποβολή του προκαταρκτικού φακέλου υποψηφιότητας του Ολύμπου για την ένταξη στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »