Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΛΠΕ x x
ΕΛΙΝ x x
ΜΟΗ x x
ΡΕΒΟΙΛ x x