Υπηρεσίες Η/Υ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ACAG x x
ΠΡΟΦ x x
ΚΟΥΑΛ x x
ΚΟΥΕΣ x x
ΙΝΤΚΑ x x