Τρόφιμα

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΛΟΥΛΗ x x
ΕΒΡΟΦ x x
ΚΡΙ x x
ΣΑΡΑΝ x x
ΚΕΠΕΝ x x