Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
DIMAND x x
ΛΑΜΔΑ x x
ΚΑΜΠ x x
ΚΕΚΡ x x