Προμηθευτές Βιομηχ.

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΒΟΣΥΣ x x
ΓΕΒΚΑ x x
ΕΛΤΟΝ x x
ΙΝΤΕΤ x x