Λογισμικό

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΠΣΙΛ x x
ΛΟΓΟΣ x x
ΜΛΣ x x
ΕΝΤΕΡ x x
ΙΛΥΔΑ x x