Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π.

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΙΝΤΕΡΚΟ x x
ΠΡΕΜΙΑ x x
ΤΡΑΣΤΟΡ x x
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ x x
ΠΡΟΝΤΕΑ x x