Μίνι ασφαλιστικό: Βήματα εκσυγχρονισμού

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 11:14
UPD:11:20
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου.

A- A A+

The N Society

Του Πάνου Τσακλόγλου,
υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος» που θα έλθει τον Οκτώβριο στη Βουλή επικεντρώνεται στην ενιαιοποίηση αποσπασματικών και κατακερματισμένων κανόνων του ασφαλιστικού μας συστήματος, στην εναρμόνιση κανόνων φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης, στην άμβλυνση ανισοτήτων, στην ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα η διοίκηση συμμορφώνεται με δικαστικές αποφάσεις. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένες ρυθμίσεις που δίνουν το στίγμα του νομοσχεδίου:

 Σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών και σε συμμόρφωση με απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ότι η εικοσαετής περίοδος παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από 20 σε 10 χρόνια. Μάλιστα, από την 1η/1/2027 το διάστημα παραγραφής θα μειωθεί στα 5 έτη προκειμένου να επέλθει εναρμόνιση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παραγραφής μη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών. Ταυτόχρονα, και πάλι για λόγους εναρμόνισης με την πρακτική της φορολογικής διοίκησης, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 που είναι σήμερα σε 24, ενώ προβλέπεται και η υπό όρους παύση της ποινικής δίωξης οφειλετών που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους για όσο διάστημα εξυπηρετείται κανονικά η ρύθμιση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται τόσο το διοικητικό κόστος των συνεπών ασφαλισμένων όσο και ο φόρτος των δικαστηρίων.

 Για τους συμπολίτες μας με αναπηρία προβλέπεται ενιαιοποίηση του ποσοστού αναπηρίας που απαιτείται για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας (εκτός δημοσίου τομέα) στο 50%. Το όριο αυτό ισχύει ήδη για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, με πρώτη ασφάλιση προ του 1993 και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ -όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 67%- οι οποίοι είναι και οι ωφελούμενοι από την αλλαγή. Ταυτόχρονα, με άλλη διάταξη, προβλέπεται η παύση αναζήτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων -κυρίως αναπηρικών- που ελήφθησαν καλόπιστα και χωρίς δόλο λόγω λαθών της διοίκησης, αλλά και λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων αστοχιών στο μέλλον.

 Η ρύθμιση για την επέκταση της λεγόμενης «μάχιμης πενταετίας» αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των ενστόλων ως προς το δικαίωμά τους να αναγνωρίσουν έως και επιπλέον 5 έτη ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές. Μέχρι σήμερα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ ασφαλισμένων προ και μετά του 2011, μεταξύ μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού, αλλά και μεταξύ ειδικοτήτων.

 Με την πρόβλεψη για αύξηση του χρόνου παροχής της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας στις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα κατά τρεις μήνες, επέρχεται εξίσωση του χρόνου άδειας μητρότητας σε μισθωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (εννέα μήνες). Το προαιρετικό αυτό μέτρο έχει ως στόχο τη στήριξη στις οικογένειες και μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα με καταβολή του αντιστοίχου επιδόματος από τη ΔΥΠΑ, αν η μητέρα αποφασίσει κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο να επιστρέψει στην εργασία της.

 Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και ο τρόπος απαλλαγής από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν σε μόνιμες υφιστάμενες συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ώστε να ενθαρρυνθεί η πλήρης απασχόληση των εργαζομένων.

ΤΕΛΟΣ, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που θέτουν πλαφόν στο καταβαλλόμενο ποσό επικουρικής σύνταξης κατ’ αναλογία προς το πλαφόν που υπάρχει για τις κύριες συντάξεις, διατάξεις για την κατάργηση της μη ανταποδοτικής παρακράτησης 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εφόσον το τελευταίο έχει πλέον εξυγιανθεί, διατάξεις για την επίλυση του προβλήματος της πρόωρης συνταξιοδότησης απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ δομών και διαδικασιών της κοινωνικής ασφάλισης, η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των νομοθετικών μας παρεμβάσεων στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι αρχές αυτές χαρακτηρίζουν και το προς ψήφιση νομοσχέδιο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε