Γαλλία

    Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022
  • 19:00
    Ακόμη και με δανεικό στυλό γράφεται η Ιστορία

    Ακόμη και με δανεικό στυλό γράφεται η Ιστορία

    Υπό το πρίσμα προσωπικών εμπειριών, ο συγγραφέας φωτίζει διπλωματικά παρασκήνια και καταγράφει γεγονότα που επηρέασαν εθνικές και διεθνείς εξελίξεις. Υπό ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »