Κλιματική κρίση

    Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
  • 15:26
    Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι εδώ

    Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι εδώ

    Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολλαπλές επιπτώσεις του (ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις, επισιτιστική κρίση, νέες εξοπλιστικές δαπάνες κ.ά.) ...

1 2 3 4 5 6