Φοροεκτιμήσεις

  Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
 • 10:48
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται απαιτήσεις του Δημοσίου που: i. απορρέουν από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, στην οποία περιλαμβάνεται και ...

  Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022
 • 09:14
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Οι ζημίες μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων του κράτους του κεντρικού ...

  Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022
 • 09:24
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δεν εκπίπτουν οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν ...

  Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
 • 10:24
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η ...

  Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022
 • 09:37
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ερευνάται αν συντελείται, άμεσα ή έμμεσα, μεταβίβαση ...

  Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022
 • 09:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν έπειτα από μία δικαστική διαμάχη εκδίδεται μία απόφαση που επιδικάζει ποσό αποζημίωσης στον έναν διάδικο, τότε το ποσό αυτό, ...

  Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022
 • 15:28
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 2594/2021 απόφαση ΣτΕ κρίθηκε ότι οι εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενες στο πλαίσιο ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης του ...

  Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021
 • 13:44
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από τη μεταβίβαση τίτλων, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. θεωρείται ως ...

  Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021
 • 08:33
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου ...

  Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021
 • 08:39
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσαύξηση των λογιστικών διαφορών που προέκυψε από τη διαδικασία της περαίωσης και για την οποία καταβλήθηκε ...

  Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021
 • 09:18
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προσδιορίσθηκε το ελάχιστο ποσό για την αποζημίωση τηλεργασίας (παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 σε μηνιαία βάση ως ...

  Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 • 09:16
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ο διαχειριστής ΙΚΕ είτε είναι εταίρος είτε όχι ασφαλίζεται σύμφωνα με το με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020. Ο εταίρος ...

  Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021
 • 09:19
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όπως έχει κριθεί, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή, ...

  Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021
 • 09:33
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής σχετικά με τη διαπίστωση τήρησης των όρων του αναπτυξιακού νόμου ...

  Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021
 • 07:59
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  «Το προς διανομή ποσό μερισμάτων Α.Ε. καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής ...

  Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021
 • 08:43
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Διευκρινίστηκε ότι η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η χρήση τραπεζικής επιταγής, η έκδοση επιταγής σε διαταγή του ...

  Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
 • 08:14
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η ...

  Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
 • 08:35
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ). ...

  Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021
 • 08:42
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Το ΣτΕ με τις υπ' αριθμ. ΣτΕ 652/2020 και ΣτΕ 653/2020 αποφάσεις του έκρινε, κατά την εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με ...

  Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021
 • 08:40
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με βάση το οποίο αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους ...

  Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
 • 08:17
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ' αριθ. 26/2021 απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης κρίθηκε ότι η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης ...

  Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
 • 08:04
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε συνέχεια του τελευταίου μας άρθρου που αφορά την εφαρμογή έμμεσων τεχνικών σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν απογραφή, θα θέλαμε ...

  Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
 • 08:28
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι «κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ...

  Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021
 • 11:51
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή - πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή ...

  Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
 • 09:20
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Οι κατωτέρω κατηγορίες ποσών δεν θεωρούνται εισόδημα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα συγκεκριμένα ποσά, εφόσον υπάρχουν, ...

  Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
 • 12:28
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 περ. γ’ του ΚΤΧ ορίζεται ότι «Η ανάληψις ποσών υπό των εταίρων διαρκούσης ...

  Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021
 • 10:15
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα ...

  Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
 • 07:48
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δεν αρκεί μόνο το γεγονός ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση εργασίας με ...

  Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
 • 08:30
  Φοροεκτιμήσεις

  Φοροεκτιμήσεις

  Με την υπ’ αριθ. 2214/2020 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας έγινε δεκτό ότι το γεγονός ότι δύο επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με ...

  Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
 • 07:31
  Παραγραφή φορο-ελέγχων και ο ρόλος του ΣΔΟΕ

  Παραγραφή φορο-ελέγχων και ο ρόλος του ΣΔΟΕ

  Είναι πολλές οι περιπτώσεις των φορολογικών ελέγχων στους οποίους εμπλέκεται το ΣΔΟΕ (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος). Τα εικονικά τιμολόγια, οι ...

1 2 3 4 5 6