Ακίνητη Περιουσία

    Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
  • 07:19
    Μπαράζ προσφυγών για αστοχίες του νέου ΕΝΦΙΑ

    Μπαράζ προσφυγών για αστοχίες του νέου ΕΝΦΙΑ

    Μπαράζ προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στα διοικητικά δικαστήρια από χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων -οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αδικήθηκαν από ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »