Οι Αγορές με μια ματιά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ »
Γενικός Δείκτης
FTSE ΧΑ 20
FTSE ΧΑ MID CAP
FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης
REAL TIME TICKER ΤΑΜΠΛΟ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ »
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε (ΚΟ)
Τρία Αλφα (ΚΟ)
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (ΚΟ)
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ
Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. (Κ)
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
MERMEREN KOMBINAT AD PRILE
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ »
SATO A.E. (ΚΟ)
Επίλεκτος Κλωσ/ργία Α.Ε.Β.Ε.
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ »
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ X
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) X
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ X
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ X
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ X
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) X
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. X
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε X
ΠΑΚΕΤΑ »
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) 7,9800 4000 16:18:32
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 14,5600 50000 10:51:54
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 14,6500 50000 14:50:05
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 14,6500 50000 17:14:38
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 7,4600 22500 16:11:48
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 7,4500 22500 16:12:29
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 23,5000 40000 10:42:26
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,3875 700000 11:41:17
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕ 1,4040 1243629 17:00:26
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 16,0000 80000 17:13:39
EUROBANK ERGASIAS (Κ.Ο) 1,4700 244500 15:52:14
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 6,3700 100000 13:12:46
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 5,7620 55000 16:54:32
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 5,7900 117556 17:14:52
ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ 4,9300 73000 10:41:34
ΠΑΡΑΓΩΓΑ FTSE XA 20 »
ΣΜΕ FTSE Ιουν. 2023 06/2023
ΣΜΕ FTSE Ιουλ. 2023 07/2023
ΣΜΕ FTSE Αυγ. 2023 08/2023
ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2023 09/2023
ΣΜΕ FTSE Δεκ. 2023 12/2023
ΣΜΕ FTSE Μαρ. 2024 03/2024
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ INDEX FUTURES INDEX OPTIONS STOCK FUTURES STOCK OPTIONS STOCK REPOS REVERSE STOCK REPOS