Δημόσια Διοίκηση

    Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022
  • 08:20
    Ο ρόλος - κλειδί του διευθυντή ως task manager

    Ο ρόλος - κλειδί του διευθυντή ως task manager

    Στους περισσότερους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειών, παρατηρείται το φαινόμενο ο τίτλος κάποιων Διευθύνσεων να ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »