Εικαστικές Τέχνες

    Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022
  • 08:22
    «Γιάννης Μόραλης - Χώρος Ιδιωτικός»

    «Γιάννης Μόραλης - Χώρος Ιδιωτικός»

    Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην οικογένεια, την παιδική ηλικία και τα νεανικά χρόνια του ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »