Φάρμακα & Ιατρικές Υπηρεσίες

    Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
  • 20:22
    Το Sputnik-V είναι ο καθρέφτης της Ρωσίας

    Το Sputnik-V είναι ο καθρέφτης της Ρωσίας

    Στις 4 Οκτωβρίου 1957, ένα ηχητικό σήμα που εκπεμπόταν κάθε 96 λεπτά πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθήλωσε τους ειδικούς: ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »