Επιλογές Σύνταξης

    Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
  • 09:33
    Κάναμε και τον Αρη... χωματερή

    Κάναμε και τον Αρη... χωματερή

    Η επιστημονική πρόοδος μας έστειλε στον Κόκκινο Πλανήτη αλλά ως συνήθως ο ανθρώπινος πολιτισμός παρήγαγε και εκεί σκουπίδια.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »