Προσωπικός γιατρός

    Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
  • 10:35
    Ξέμεινε από «Προσωπικούς Ιατρούς» η Θεσσαλονίκη

    Ξέμεινε από «Προσωπικούς Ιατρούς» η Θεσσαλονίκη

    Ξέμεινε από προσωπικούς ιατρούς το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), μέσα σε σύντομο χρονικό ...