Ευρωκοινοβούλιο

    Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
  • 12:19
    Ευρωκοινοβούλιο: Το δημογραφικό στο επίκεντρο

    Ευρωκοινοβούλιο: Το δημογραφικό στο επίκεντρο

    Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τις αιτίες των δημογραφικών μεταβολών και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου, λαμβανομένων υπόψιν και των σοβαρών ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »